Privacy

Faroni respecteert uw privacy. Faroni is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Doeleinden

We verzamelen, verwerken en delen uw persoonsgegevens uitsluitend voor specifieke en beperkte interne doeleinden, bijvoorbeeld:

- afhandeling van door u aangevraagde informatie of publicaties;

- nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen;

- samenstellen gebruikersstatistieken;

- beveiliging en verbetering van onze websites.

Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van gelieerde bedrijven, die uitsluitend in onze opdrachten zullen optreden.  We bewaren uw persoonsgegevens zolang als we ze nodig hebben voor het doeleinde waarvoor ze verwerkt worden.

Faroni  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

U kunt uw gegevens altijd opvragen, zo nodig laten wijzigen, dan wel verwijderen. Neemt u hiervoor en voor andere vragen over ons privacy beleid gerust contact met ons op.

E-mail: info@faroni.com